ยาฆ่าหญ้าพาราควอต

 

                          

 

       ประโยขน์

 พาราควอต ใช้หลังวัชพืชงอกในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ไม่ทำการเกษตริ เพื่อกำจัดวัชพืชงอกจากเมล็ด และส่วนที่มีสีเขียวเหนือดิน

    วิธีใช้ 

ใช้พาราควอตในอัตรา 300-500 ซีซี ผสมน้ำ 60-80 ลิตร ต่อพื้นที่ 1 ไร่ หรือ 75-125 ซีซี ผสมน้ำ 15-20 ลิตรต่อพื้นที่ 1 งาน พ่นหลังจากวัชพืชงอก

   วิธีเก็บรักษา

ต้องเก็บพาราควอต ให้มิดชิดในภาชนะเดิมที่ปิดแน่น และมีฉลากติดอยู่ สถานที่เก็บต้องแห้งและเย็น ห่างจากมือเด็ก อาหาร น้ำดื่ม สัตว์เลี้ยง เปลวไฟ

    คำเตือน

พาราควอต เป็นวัตถุอันตรายที่มีพิษ ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังเพื่อป้องกันมิให้เป็นอันตรายต่อผู้ใช้และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ

 

      

         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


  • ประโยชน์และวิธีการใช้ ไกลโฟเซต 48 ใช้หลังวัชพืชงอก ในพื้นที่ทำการเกษตรและพื้นที่ไม่ได้ทำการเกษตร เพื่อกำจัดวัชพืชที่งอกจากเมล็ดและวัชพืชข้ามปี ดังนี้ วัชพืชข้ามปี เช่นหญ้าคา แห้...

  • คุณสมบัติ ยารักษาหน้ายาง เหมาะสำหรับใช้ทาป้องกันจำกัดหน้ายางเสียที่เกิดกับต้นยางพารา เช่น เปลือกแตก ยางเส้นดำ เป็นแผลเน่า เนื่องจากต้นไม้เกิดบาดแผลต่างๆ ทำให้หน้ายางส...

  • คุณสมบัติ ทำหน้าที่การกระตุ้นการไหลของน้ำยางพาราเพื่อประโยขน์ในการเพิ่มผลผลิตน้ำยางยืดอายุการกรีด หรือประหยัดหน้ายาง ตลอดจนประหยัดเวลาในการกรีดในยางพารา ว...

  • เชื้อราสารป้องกันและกำจัดโรคพืช ประโยชน์ ใช้ในการป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เป็นศัตรูพืช ดังนี้ เช่น โรคลำต้นเน่า เน่าเข้าไส้หรือเน่าดำ รากและโคนเน่า เน่าคอดิน ใบไหม้ หรือ...

  • ยาฆ่าแมลง ประโยชน์ ใช้ในการป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูพืชชนิดต่างๆ ดังนี้ ฝ้ายหนอนเจาะ หนอนกินใบ พืชตระกูลกระหล่ำ กระเจี๊ยบเขียว ละหุ่ง อ้อย ถั่วฝักยาว ข้าวโพด มะม่วง ข้าวเ...